Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

5. Pomnik Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego

Pomnik autorstwa krakowskiego artysty Leona Dziedzica odsłonięty 16 października 1966 r., w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Monument z piaskowca (6 m wysokości) posiada formę dwóch wbitych w ziemię mieczy, będących nawiązaniem do zwycięstwa Władysława Jagiełły pod Grunwaldem. Na pomniku umieszczono orła piastowskiego oraz mosiężną tablicę z napisem: „Chwała II Armii Wojska Polskiego” (zamienioną na tablicę z napisem: „Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego”). W 2015 r. pomnik odnowiono i dodano tablicę „Kombatantom II Wojny Światowej w 70. rocznicę zwycięstwa wdzięczni mieszkańcy Bolesławca Bolesławiec 8 maja 2015 r.”.


5. Památník Vojáků II polské armády, nám.

Pomník krakovského umělce Leona Dziedzica byl odhalen 16. října 1966 v rámci oslav 1000. výročí polského státu. Pískovcový pomník (vysoký 6 m) má formu dvou mečů vražených do země, což odkazuje na vítězství Władysława Jagiełła u Grunwaldu. Na pomníku je umístěn piastowský orel a mosazná deska s nápisem: „Sláva II polské armádě“ (nahrazena deskou s nápisem: „Vojákům II polské armády“). V roce 2015 byl památník zrekonstruován a byla přidána deska „Veteránům II světové války k 70. výročí vítězství věnují vděční obyvatelé Boleslavce, Boleslavec 8. května 2015“.

5. Monument of the Soldiers of the Polish Second Army

The monument by Leon Dziedzic, the artist from Krakow, was unveiled on October 16, 1966, as part of the celebration of the 1000th anniversary of the Polish State. The sandstone monument (6 m high) was designed in a form of two swords stuck into the ground, referring to the victory of Władysław Jagiełło at Grunwald. On the monument there is a Piast eagle and a brass plaque with the inscription: "Glory to the Polish Second Army" (changed into a plaque with the inscription: "To the soldiers of the Polish Second Army"). In 2015, the monument was renovated and a plaque was added: "To the combatants of the Second World War on the 70th anniversary of the victory – from the grateful residents of Bolesławiec; Bolesławiec, May 8, 2015".

5. Soldaten-der-Zweiten-Polnischen-Armee-Denkmal

Das Denkmal des Krakauer Künstlers Leon Dziedzic wurde am 16. Oktober 1966 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen des polnischen Staates enthüllt. Das Monument aus Sandstein (6m hoch) hat die Form von zwei in den Boden gestochenen Schwertern, die auf den Sieg von Władysław Jagiełło in Grunwald verweisen. Das Denkmal zeigt den Piastenadler und eine Messingtafel mit einer Inschrift: "Ruhm der zweiten polnischen Armee". (eingetauscht gegen eine Tafel mit der Aufschrift: "Soldaten der Zweiten Polnischen Armee"). Im Jahr 2015 wurde das Denkmal renoviert und die Gedenktafel "An die Veteranen des Zweiten Weltkriegs zum 70. Jubiläum des Sieges - dankbare Bürger von Bolesławiec am 8. Mai 2015" angebracht.

navigator maps