Podmínky turistický a poznávací odznak „Znám Boleslavec“


Podmínky turistický a poznávací odznak „Znám Boleslavec“


I. Všeobecná ustanovení


1. Odznak „Znám Boleslavec“ (dále jen „OZB“) je regionální turistický a poznávací odznak, založený Městem Boleslavec za účelem popularizace poznávacích, historických, přírodních a turistických hodnot Boleslavce, jednoho z nejkrásnějších měst ležícím na polsko-českém pohraničí.

2. Účelem odznaku je:

1) povzbuzování turistů, a zejména obyvatel polsko-českého pohraničí, k poznávali krás a turistických hodnot města Boleslavec,

2) popularizace cestovního ruchu a aktivního navštěvování památek v regionu

3) usnadnění plánování výletů po Boleslavci, individuálních i organizovaných.

3. Odznak vznikl v rámci projektu „Nové euroregionální turistické produkty jako cesta k vzájemnému poznávání“ realizovaného městem Boleslavec a městem Hrádek nad Nisou.

4. Vzhledem ke spolufinancování projektu z fondů Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa bude turistům zdarma poskytnuto prvních 200 kronik OZB a také odznaků.


II. Podmínky pro získání OZB


1. Odznak může získat každý turista, nezletilí ho však mohou získat pouze pod dohledem dospělé osoby.

2. Odznak lze získat po celý rok.

3. Čas pro získání OZB není omezen.

4. Odznak lze získat souběžně s jinými turistickými odznaky

v rámci poznávacích výletů nebo během individuálních i skupinových prohlídek.

5. Odznak má jeden stupeň.

6. OZB může být udělen jako čestný titul, bez ohledu na pravidla nařízení, osobám se zvláštními zásluhami pro cestovní ruch a poznávání památek ve městě Boleslavec.

Příkladová místa k návštěvě jsou uvedeny v příloze 1 k podmínkám


III. Verifikace a udělení odznaku


1. Základem pro ověření OZB je individuálně vedená kronika, která musí obsahovat základní osobní údaje příjemce odznaku, datum návštěvy/výletu, jména navštívených objektů a potvrzení jejich návštěvy (nepovinné: otisk razítka z daného místa, fotografie příjemce na pozadí daného objektu, vstupenka nebo razítko a podpis člena Klubu turistů - vedoucího, instruktora, průvodce).

2. Kroniky OZB lze až do vyčerpání volného oběhu 200 výtisků získat v turistických informačních centrech:

1) Turistické informační centrum v Boleslavci, Rynek 19/21

2) Turistické a kulturní informační centrum v Boleslavci, pl. J. Piłsudzkiego 1c

3) Turistické informační centrum v Hrádku nad Nisou, Horní nám. 73

a ve vybraných zařízeních:

4) Muzeum keramiky v Boleslavci, ul. M. Kutuzowa 14 a ul. A. Mickiewicza 13

5) Termály Boleslavec, ul. Zgorzelecka 52

3. Po vyčerpání volného oběhu budou kroniky OZB za poplatek k dispozici v Turistickém informačním centru v Boleslavci, Rynek 19/21.

4. Je rovněž povoleno vést dokumentaci ve formě vlastních kronik s podmínkou, že musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 a ze záznamů musí být jasně patrné, že žadatel o OZB osobně objekt poznal a splnil podmínky.

5. Kronika by po jejím vyplnění (splnění podmínek) měla být zaslána nebo odevzdána na adresu Turistického informačního centra v Boleslavci, Rynek 19/21, 59-700 Boleslavec.

6. Kroniky ověřuje a OZB uděluje ověřovací tým působící v Muzeu keramiky v Boleslavci.

7. Příjem ověřené kroniky může proběhnout osobně nebo po předchozí domluvě s PIT Boleslavec, ledaže příjemce přiloží zpáteční obálku s razítkem jako doporučený dopis (ověření korespondence).

8. Pozitivně ověřená kronika držitele opravňuje k získání diplomu-legitimace a OZB.

9. Z důvodu spolufinancování projektu z fondů Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu jej získává prvních 200 výherců OZB bezplatně. Po vyčerpání volného oběhu bude odznak udělený v souladu s platnými předpisy. Odznak lze vyzvednout osobně v PIT Boleslavec, Rynek 19.21 nebo poštou (poplatky hradí objednatel)


IV. Závěrečná ustanovení


1. Účastníci se podílejí na získání odznaku na své vlastní náklady, za riziko a odpovědnost za jakékoli škody a nehody, ke kterým může dojít při získávání odznaku, nenese organizátor.

2. Předložení kroniky k ověření se rovná souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytných k vedení rejstříku držitelů odznaků (www.turystycznyboleslawiec.pl) a korespondenčních údajů.

3. Vzor odznaku je uveden v příloze 2 podmínek

4. Výklad těchto předpisů náleží ověřovacímu týmu.

5. Podmínky vstupují v platnost dne 10. 10. 2020.


Příloha číslo 1

Seznam příkladových míst k návštěvě dle skupin


A. Památky architektury:

Radnice, náměstí 41

Měšťanské domy kolem hl. náměstí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ul. Kościelna 1a

Kostel Pany Marie růžencové, ul. Ceramiczna 1a

Kostel Pany Marie ustavičné pomoci, pl. Zamkowy 1

Železniční viadukt

Termály Boleslavec - bývalé městské lázně, ul. Zgorzelecka 52

Bývalý městský koncertní sál „Odeon“, ul. B. Kubika 1

Okresní soud - bývalá střední škola, ul. Sądowa 1

Staré divadlo - městský arzenál ul. Teatralna 1

Nádraží ul. B. Chrobrego 1

Středověké městské hradby/městské opevnění

Městský úřad Boleslavec - bývalý dominikánský klášter, ul. Teatralna 1a

Pücklerův palác, ul. Zgorzelecka 28–29

Integrovaná elektrotechnická škola - bývalá Královská odborná škola keramická, ul. H. a W. Tyrankiewiczów 2

Centrum kulturní integrace "Orzeł", ul. Chopin 17

Kulturní dům mládeže, ul. Grunwaldzka 5

Meteostanice z roku 1882, ul. B. Kubík

Brána Prachowského - portál z roku 1724, hl. náměstí.


B. Současná zařízení, rekreační místa:

Termály Boleslavec, ul. Zgorzelecka 52

Viadukt Plaza Boleslavec, ul. Wróblewski

OWR "Leśny Potok", ul. Jeleniogórska

Vodní park „Orka“, pl. Fr. J. Popiełuszki 1

Boleslavecké středisko kultury – Mezinárodní Centrum Keramiky, pl. J. Piłsudskiego 1c

Městská veřejná knihovna - Centrum vědění, ul. Glowacki 5


C. Muzea a galerie:

Muzeum keramiky - Oddělení historie města, ul. M. Kutuzowa 14

Muzeum keramiky - Oddělení keramiky, ul. A. Mickiewicza 13

Živé muzeum keramiky, ul. Gdaňsk 30

Galerie „W sam raz“ BOK-MCC, pl. Piłsudzkiego 1c


D. Pomníky, místa národní paměti, pamětní desky:

Památník Kutuzova, ul. B. Kubika

Památník druhé polské armády, náměstí vojáků druhé polské armády

Památník průkopníkům polské mědi, křižovatka ul. Zygmunt August a ul. Łasicka

Památník 100. výročí znovuzískání nezávislosti, ul. Bankovní

Kříž tisíciletí, ul. Lubańska

Socha "Ježíš, přítel dětí", pl. Zamkowy

Památník osadníkům, pl. Wolnosci

Kámen s plaketou připomínající skautského mistra Huberta Bonina, Park im. harcmistrza Huberta Bonina

Bývalé sídlo PUBP v Boleslavci s vězeňskými celami, ul. Grunwaldzka 5

Kámen připomínající založení kanalizace, náměstí na ul. Bankowa


E. Památky přírody, parky, stezky:


Přírodní památky:

„Alej Przyleśna“, anglické duby: „Mostowy“, „Drągal“, „Bakałarz“, „Kasztelan“, „Bobrzanin“; černý topol "Jagna"; londýnský platan „Pankracy“; habr "Krępy"; jinan dvojlaločný "Mandarin"; tis "Chochoł"; lípa širokolistá "Dagmara"; rumelianská borovice "Zdrawka"; černá borovice "Dorotka"; bludné balvany: „Rajca“, „Wiertaczy“, „Kogut“, „Dukat“, „drak“, „poutník“

Městské pláně

Park skautského mistra Huberta Bonina

Park Obránců Helu

Park u Pücklerova paláce

Park v ul. Kosiby s věží Jenny

Stezka přírodovědců a zahradních architektů

Naučná stezka „Les v ulici Piastów“


F. Turistické stezky


Napoleonská stezka

Nejdůležitější objekty na stezce: činžovní dům v ul. Prusa 2 - bývalý hotel "Pod Czarnym Orłem", hl. nám 28 - současné knihkupectví "Agora", radnice, východní fasáda - basreliéf zachycující zajetí generála le Bruna Rosalii von Bonin, pomník polního maršála Michaila Kutuzova, Muzeum keramiky - oddělení historie města ul. Kutuzova 14, bývalý Královský sirotčinec - komplex budov v ul. Bankowa, pomník Kutuzova na vojenském hřbitově v ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nil" 31.


Stezka středověkých stavitelů a zlatokopů

Obrazu dnešního Boleslavec dominují budovy spojené s činností středověkých stavitelů - radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, obranné zdi, památník připomínající stavbu vodovodů a kanalizací (rok 1531).


Velcí Evropané v Boleslavci

Prohlídka města ve stopách slavných lidí, kteří navštívili Boleslavec nebo v průběhu staletí v Boleslavci žili (princ Bolesław Vysoký, princ Bolesław Rogatka, básník Martin Opitz, kníže Albrecht z Valdštejna, švédský král Karel XII., Král Frederick II., Císař Napoleon I., polní maršál Kutuzov)


Stezka architektů a mecenášů

Devatenácté a počátek dvacátého století jsou do historie Boleslavce zapsány mnoha zajímavými architektonickými projekty. Nejdůležitější objekty na trase: železniční viadukt, dům v ul. Zgorzelecké 19, kostel sv Panny Marie ustavičné pomoci, budovy v ul. Komuny Paryskiej č. 6 a 14, ulice: Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte; budova Kulturního centra mládeže v ul. Grunwaldzka č. 5, bývalá zednářská lóže - nyní mateřská škola č. 2 v ul. M. Brody 17, budova Okresního soudu na ul. Sądowa, měšťanský dům Fernbach v ul. Mickiewicza 6a, divadlo v ul. Teatralna, Krajská nemocnice pro nervové a duševně nemocné.


Stezka keramiků a sochařů

Boleslavec má mnoho staletí keramických tradic. Naleznete je ve sbírkách muzea keramiky a ve stopách slavných hrnčířů a keramiků: J.G. Joppe, W. Pukall a A. Hennig. Město má také sbírku vynikajících sochařských děl slavných umělců: J.L. Weber, K.F. Schinkel, P. Breuer a J. Bary-Doussin, který se v Boleslavci narodil. Nejdůležitější objekty na trase: Muzeum keramiky v ul. A. Mickiewicza 13, bývalá Královská odborná škola keramická, Kostel sv Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, Plac Zamkowy, Miejskie Zakłady Kąpielowe (městská koupaliště), v současné době Solné termální lázně v ul. Zgorzelecké.


K získání OZB je nutné poznat následující počet turistických objektů:

Příloha 2.

Vzor turistického a vyhlídkového odznaku znám Boleslavec